(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helserett/retningslinjer-og-veiledere/rettleiar-til-offentleglova?lenkedetaljer=vis)