Hva har ledelse å si for arbeidsmiljøet?

Ledelse er en av mange faktorer i arbeidet som kan påvirke ansattes trivsel, velvære og helse.

COLOURBOX1053590

I arbeidshelsepsykologien har man fokusert mye på forholdet mellom krav som stilles til ansatte og deres mulighet til å ha kontroll over hvordan arbeidet skal utføres, hvorvidt jobben er meningsfylt og om man får anerkjennelse som står i forhold til den innsatsen man legger inn i arbeidet. Slike faktorer er det naturligvis mulig for ledere å påvirke.

Les hele artikkelen "Hva har ledelse å si for arbeidsmiljøet?" på stami.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/hva-har-ledelse-a-si-for-arbeidsmiljoet)