Hvordan lage en god beredskapsplan?

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap/kommunale-planer/hvordan-lage-en-god-beredskapsplan?lenkedetaljer=vis)