Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/legevakt-og-beredskap/retningslinjer-og-veiledere/veiledning-til-forskrift-om-kommunal-beredskapsplikt?lenkedetaljer=vis)