Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/lover-og-regler/lov-om-etablering-og-gjennomforing-av-psykisk-helsevern-psykisk-helsevernloven?lenkedetaljer=vis)