Lov om pasientrettigheter

(/samfunnsmedisin-og-folkehelse/lover-og-regler/lov-om-pasientrettigheter--240339?lenkedetaljer=vis)