Barnas framtid - Nasjonal strategi for barn og unges miljø og helse 2007-2016

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/rapporter/barnas-framtid-nasjonal-strategi-for-barn-og-unges-miljo-og-helse-2007-2016?lenkedetaljer=vis)