Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljo/rapporter/helseeffekter-i-samfunnsokonomiske-analyser?lenkedetaljer=vis)