Miljøhemming - en skjult funksjonshemming

Professor emeritus Kjell Aas har skrevet en bok med tittel "Miljøhemming - en skjult funksjonshemming".

Grønn bok, lysende bakgrunn
Prof. emeritus Kjell Aas har tidligere jobbet ved Voksentoppen og Barneklinikken, Rikshospitalet. Illustrasjonsfoto: Stock.xchng.

Boken handler om miljøhemming som kan skyldes noen typer og grader av allergi, hyperreaktivitet bl. a. med astma eller særlig irritable øyenslimhinner, sensorisk hypersensitivitet, avgrenset eller bredspektret (multippel) kjemisk miljøintoleranse/MCS. Elektromagnetisk intoleranse omtales kort.

Føler seg avvist

I innledningen sier Kjell Aas: "Hittil forteller miljøhemmede at de føler seg avvist og såret på grunn av kunnskapsmangel, inkompetanse og manglende forståelse hos sykepleiere, leger, ansatte i NAV, sosialkontor og i studie- og arbeidsmiljø. Noen føler seg avvist av fagfolk som de er avhengig av. Slik kan det ikke være. Det er i strid med norsk politikk uttrykt i NOU 2005: 8. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle."

Se hele boken: Miljøhemming - en skjult funksjonshemming.

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/miljohemming-en-skjult-funksjonshemming)