Ny interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenester

Det er stor variasjon i tilbudet av helse- og omsorgstjenester mellom norske kommuner. Kommuner som har et lavt tjenestetilbud har også flere pasienter som ligger lenge på sykehus etter at de er utskrivningsklare enn andre kommuner.

Helsedirektoratets nye, interaktive webtjeneste SAMDATA kommune (virker kun på PC) viser forskjeller mellom kommunene i ressursbruk og mottakere av helse- og omsorgstjenester. Den brukerstyrte visningen gjør det mulig å sammenligne egen kommune med landsgjennomsnittet og andre kommuner.

Les hele artikkelen "Ny interaktiv løsning sammenlikner kommunale helsetjenester" på helsedirektoratet.no.  

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/ny-interaktiv-losning-sammenlikner-kommunale-helsetjenester)