Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer. Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/organisasjon-og-kommunehelsetjenesten/rapporter/frivillige-lokale-organisasjoner-som-laeringsarenaer.organisasjonenes-kontakt-med-studieforbund-og-utdanningssystemet?lenkedetaljer=vis)