Råd til gravide og andre reisende - landliste

Selv om forekomsten varierer, kan zikavirus forekomme som sporadiske tilfeller i store deler av det amerikanske kontinent, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

Les hele artikkelen "Råd til gravide og andre reisende - landliste" på fhi.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rad-til-gravide-og-andre-reisende-landliste)