Eksponering og helse-effekter på luftveiene og sentralnervesystemet ved håndtering av avløpsvann

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/eksponering-og-helse-effekter-pa-luftveiene-og-sentralnervesystemet-ved-handtering-av-avlopsvann?lenkedetaljer=vis)