Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/fylkeskommunens-ansvar-og-oppgaver-i-regionalt-folkehelsearbeid?lenkedetaljer=vis)