Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/leger-i-primaer-og-spesialisthelsetjenesten?lenkedetaljer=vis)