Norgeshelsa statistikkbank oppdatert

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/norgeshelsa-statistikkbank-oppdatert?lenkedetaljer=vis)