Pensjonistundersøkelsen 2015 - tidsbruk og myter

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/rapporter/pensjonistundersokelsen-2015-tidsbruk-og-myter?lenkedetaljer=vis)