NOU 2018: 16 Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/retningslinjer-og-veiledere/nou-2018-16-det-viktigste-forst-prinsipper-for-prioritering-i-den-kommunale-helse-og-omsorgstjenesten-og-for-offentlig-finansierte-tannhelsetjenester--263174?lenkedetaljer=vis)