Snart er det kreft som tar flest liv

Kreft er i ferd med å gå forbi hjerte- og karsykdom som den hyppigste dødsårsaken i Norge. I sykehjem og i sju fylker er nå kreft den sykdommen som tar flest liv.

Eldre i seng

Dette er hovedtrekkene i den nye årsstatistikken for 2015 som Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet publiserte den 2. november.

Les hele artikkelen "Snart er det kreft som tar flest liv" på fhi.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/snart-er-det-kreft-som-tar-flest-liv)