Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli

Lovendringer som tar sikte på å hindre at unge begynner med tobakk og styrker vernet mot passiv røyking trer i kraft 1. juli.

e sigaretterCOLOURBOX25285608

Da iverksettes både reglene om standardisert innpakning av tobakksvarer og forbudet mot damping av e-sigaretter på alle steder hvor det i dag er forbudt å røyke.

E-sigaretter inn i røykeloven

Både e-sigaretter med og uten nikotin er omfattet av dampeforbudet. E-sigaretter omfattes allerede av tobakksskadelovens andre begrensninger, som reklameforbud og aldersgrense på 18 år. 

Les hele artikkelen "Standardiserte tobakkspakker og dampeforbud inn i røykeloven fra 1. juli" på helsedirektoratet.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/standardiserte-tobakkspakker-og-dampeforbud-inn-i-roykeloven-fra-1.juli)