(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/aktuelt)