Nøkkeltall for helsesektoren

Med «Nøkkeltallrapport for helsesektoren» ønsker Helsedirektoratet å formidle status for norsk helsetilstand og helsetjeneste, basert på utvalgte tall og trender.

Nøkkeltall for helsesektoren 2008
Helsedirektoratet har siden 2006 utgitt rapporten "Nøkkeltall for helsesektoren".

Tallene fra Helsedirektoratet kan eksempelvis si noe om helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tjenestene eller aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.

Les mer om tallene på Helsedirektoratets nettsider som utgangspunkt for drøfting rundt utviklingen i helsetjenesten og velferdssamfunnet.

 

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/aktuelt/nokkeltall-for-helsesektoren-2008)