Folkehelserapporten 2014

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/rapporter/folkehelserapporten-2014?lenkedetaljer=vis)