Folkehelseprofiler for kommunane 2016 er publiserte

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/folkehelseprofiler-for-kommunane-2016-er-publiserte?lenkedetaljer=vis)