(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/helse-og-sykdom?lenkedetaljer=vis)