(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikk-helsetilstanden/ungdata-rapporten-2016?lenkedetaljer=vis)