Fødselsstatistikk for 2014

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/statistikk/statistikklenker/fodselsstatistikk-for-2014?lenkedetaljer=vis)