Stor variasjon i kommunenes omsorgstjenester

Forskjellene i omsorgstilbud varierer sterkt i norske kommuner. Særlig stort er spriket når det gjelder dagaktivitet for demente og rehabilitering. NTB

Det viser Helsedirektoratets statistikk Samdata, som ble lagt fram mandag.

Tallene avdekker forskjeller mellom kommunene både i hvor store ressurser som settes inn i helse- og omsorgstjenestene og hvem og hvor mange som mottar dem.

Les hele artikkelen "Stor variasjon i kommunenes omsorgstjenester" på forskning.no. 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/stor-variasjon-i-kommunenes-omsorgstjenester)