Utsatte barn får ikke hjelp

Enkelte barn av foreldre med alvorlige rusproblemer blir utsatt for svært grove krenkelser og overgrep uten å få hjelp. – Helsevesenet, skolen og barnevernet må se på hva vi kan gjøre for hjelpe dem, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

  • Rapport fra Barn av rusmisbrukere (BAR): «Når lyset knapt slipper inn»

Se hele artikkelen «Utsatte barn får ikke hjelp» på helsedirektoratet.no.

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/utsatte-barn-far-ikke-hjelp)