Vil revidere retningslinjen for LAR og gravide

Helsedirektoratet har mottatt rapporten fra konsensusutvalget som har gjennomgått materiale fra konsensuskonferansen om LAR og gravide.

Rapporten vil være et viktig bidrag i arbeidet med å revidere retningslinjen for LAR og gravide. 

Konsensusutvalget har gjort avveininger av kunnskapsgrunnlag, herunder også ekspertuttalelser, jus, etikk og brukerstemmer som kom frem på konsensuskonferansen om LAR og gravide.

Se hele artikkelen "Vil revidere retningslinjen for LAR og gravide" på helsedirektoratet.no.  

 

(https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/vil-revidere-retningslinjen-for-lar-og-gravide)