Papilloma-virus i munn og svelg

Humant papilloma-virus (HPV) kan gi kreft flere steder: munn og svelg hos både menn og kvinner, dessuten anus. Hos kvinner er det også livmorhals, vagina og vulva, hos menn penis.

vaksinering
Vaksinering mot humant papillomavirus anbefales på det sterkeste. Ill.foto: Colourbox.

I Norge har hyppigheten av kreft i munn og svelg vært økende. I 2016 var den 15,8 pr. 100 000 for menn og 8,5 pr. 100 000 for kvinner (Kreftregisteret). For menn var dermed hyppigheten av kreft i munn og svelg høyere enn hyppigheten av livmorhalskreft for kvinner (13,2 pr. 100 000).

Det er nylig publisert en artikkel som ser på hyppigheten av HPV-infeksjon i munn og svelg hos en tilfeldig del av befolkningen i USA, mellom 18 og 69 år.

Prevalens av HPV-infeksjon var 11,5 % hos menn og 3,2 % hos kvinner. Prevalens av virustyper forbundet med høy risiko for kreft var 7,3 % for menn og 1,4 % for kvinner. Risikoen var assosiert med sigarett- og marihuanabruk hos både menn og kvinner. Prevalensen var også assosiert med antall seksualpartnere.  Den var også høyere for personer som rapporterte at de hadde partnere av samme kjønn, og den var særlig høy (22,2 %) for menn som rapporterte mer enn to seksualpartnere av samme kjønn.

De som hadde fått HPV-vaksine, hadde betydelig lavere prevalens av de virustypene som vaksinen beskytter mot, enn de som ikke hadde fått vaksine.

I Norge får kvinner som er født i 1991 eller senere tilbud om gratis vaksine. Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om gratis vaksine på lik linje med jenter. Vaksinen kan, som all annen vaksine gi opphav til bivirkninger.

Det er all grunn til å anbefale at alle benytter seg av muligheten for å bli vaksinert mot en dødelig sykdom.

Aktuelle lenker:

Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014 (Annals of Internal Medicine)

HPV-vaksine til unge kvinner (Folkehelseinstituttet)

Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018 (Folkehelseinstituttet)

 

(https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/aktuelt/papilloma-virus-i-munn-og-svelg)