Skam bidrar til at kvinner ikke møter til screening for livmorhalskreft

34 prosent av kvinner i Norge møter ikke opp når de blir innkalt. Det er stor forskjell på norskfødte kvinner og immigranter: 31 prosent av norskfødte og 50 prosent av immigranter møtte ikke, ifølge en norsk registerstudie

gynekologisk undersøkelse
Det anbefales på det sterkeste at alle følger det nasjonale screeningprogrammet for livmorhalskreft. Ill.foto: Colourbox.

Studien  peker på noen faktorer som er assosiert med å ikke møte opp: at fastlegen er mann, utlending eller ung. Avstanden til stedet der prøven kunne tas, hadde også betydning. Ugifte kvinner og kvinner uten barn møtte i mindre grad. Dårligere sosio-økonomiske forhold og bosted hadde også betydning.

En ny spørreundersøkelse utført av en engelsk kreftforening (Jo’s Cervical Cancer Trust) fant at 35 prosent av unge kvinner sa at grunnen til at de kviet seg for å møte til screening, var at de skammet seg over underlivet sitt.  De skammet seg over utseendet av kjønnsleppene og var redde for at de luktet vondt. Nesten en tredjedel sa at de ikke ville få tatt en celleprøve med mindre de hadde barbert eller vokset underlivet sitt.

Om dette er en grunn til manglende oppmøte i Norge også, vet vi ikke. Kanskje er det likevel grunn til å fremheve at underlivet ikke er noe å skamme seg over. Den som tar celleprøven, har sett hundrevis av underliv, har en profesjonell holdning til det, og synes verken at det er stygt eller lukter vondt. Til tross for at det er blitt vanlig å barbere seg, må vi også fastslå at hårvekst i underlivet faktisk er normalt og naturlig.

Celleprøver redder liv. Livmorhalskreft rammer også unge kvinner. Det kan ikke anbefales sterkt nok at alle følger det nasjonale screeningprogrammet, og møter opp når de får innkalling.

Aktuelle lenker:

Personal and provider level factors influence participation to cervical cancer screening: A retrospective register-based study of 1.3 million women in Norway (Open access-artikkel)

Young women skip smear tests due to body shame (Web MD)

 

Relevante søkeord: pap smear, livmorhalskreft, papillomavirus, skam, screening

 

(https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/aktuelt/skam-bidrar-til-at-kvinner-ikke-moter-til-screening-for-livmorhalskreft)