(https://www.helsebiblioteket.no/seksuell-helse/oppslagsverk)