Handlingsplan – Forebygging av uønskede svangerskap og abort 2010–2015 – Statusrapport

(/seksuell-helse/retningslinjer/handlingsplan-forebygging-av-uonskede-svangerskap-og-abort-20102015-statusrapport?lenkedetaljer=vis)