ADHD - Hvilket legemiddel virker best mot nedsatt konsentrasjon ved ADHD?

Søkedato: 18.03 - 05.04.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Treatment with medications
Sist oppdatert februar 2019

Pharmacology of drugs used to treat attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents
Sist oppdatert november 2018

Approach to treating attention deficit hyperactivity disorder in adults
Sist oppdatert desember 2018

Pharmacotherapy for attention deficit hyperactivity disorder in adults
Sist oppdatert desember 2018

BMJ Best Practice

Attention deficit hyperactivity disorder in adults
Sist oppdatert oktober 2018

Attention deficit hyperactivity disorder in children
Sist oppdatert mars 2018

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging
2018 

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Legemiddelhåndbokas kapittel om hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD)
Norsk legemiddelhåndbok
Sist oppdatert 2017

Hyperkinetiske forstyrrelser. I: Veileder for barne- og ungdomspsykiatri
Den norske legeforening
Sist oppdatert 2016

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge 
2018

National klinisk retningslinje (NKR) for udredning og behandling af ADHD hos voksne
2015

NICE Guidance

Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management (NG87)
2018

Cochrane Library (Cochrane Reviews)

 

Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults
2018

Amphetamines for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents
2016

Amphetamines for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults
2018

Methylphenidate for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
2015

Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children and adolescents – assessment of adverse events in non‐randomised studies
2018

Bupropion for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults
2017

Se flere mulige relevante treff
(klikk på tallet nederst til høyre for å se alle treffene)

Epistemonikos

The efficacy of atomoxetine in treating adult attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analysis of controlled trials
2016

Pharmacological and non-pharmacological treatment of adults with ADHD: a meta-review
2017

Living with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in adulthood: a systematic review of qualitative evidence
2017

Medication-taking experiences in attention deficit hyperactivity disorder: a systematic review
2018

Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis and Treatment in Children and Adolescents
2018

Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis
2018

The pharmacological and non-pharmacological treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: A systematic review with network meta-analyses of randomised trials
2017

Efficacy, safety and variability in pharmacotherapy for adults with attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis and meta-regression in over 9000 patients
2016

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff bortsett fra 
Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne
2005

MeSH: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity D001289
MeSH: Drug Therapy D004358

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/adhd-hvilket-legemiddel-virker-best-mot-nedsatt-konsentrasjon-ved-adhd)