ADL-funksjon - Hva finnes av forskning om spørreskjemaer utviklet for å kartlegge ADL-funksjon (activities of daily living)?

Søkedato: 20.09.17
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Comprehensive geriatric assessment - Functional status – Activities of daily living
Oppdatert 2016

Office-based assessment of the older adult - Functional assessment
Oppdatert 2016

Comprehensive geriatric assessment for patients with cancer
- Pre-CGA screening tools

Oppdatert  2017

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Nasjonale retningslinjer for
behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Oppdatert 2010

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Metodebok i geriatri. Vedlegg: Tester og registreringskjemaer.  
Oppdatert 2011

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Metodguiden för socialt arbete. Katz' ADL-index.
Oppdatert 2012

Se også GMF (Generell Motorisk Funktionsbedömning) i samme metodeguide. 

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Assessment of physical function. In: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice.
Oppdatert 2013

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

Predicting ADL disability in community-dwelling elderly people using physical frailty indicators: a systematic review (Provisional abstract)
2011

Epistemonikos

Assessment of Activity of Daily Living Among Older Adult Patients in Home Healthcare and Skilled Nursing Facilities: An Integrative Review.
2017

Systematic Review of Measures of Impairment and Activity Limitation for Person with Upper Limb Trauma and Amputation.
2017

Content and psychometric evaluations of questionnaires for assessing physical function in people with neck disorders: a systematic review of the literature.
2017

A systematic review of activities of daily living measures for children and adolescents with cerebral palsy.
2014

Measurement of Activities of Daily Living in Patients With COPD: A Systematic Review.
2014

Activities of daily living measures for children aged 5-18 years with cerebral palsy: A systematic review
2014

Variability in measuring (instrumental) activities of daily living functioning and functional decline in hospitalized older medical patients: a systematic review.
2011

A systematic review of Instrumental Activities of Daily Living scales in dementia: room for improvement.
2009

Home and clinical assessments of instrumental activities of daily living: What could explain the difference between settings in frail older adults, if any?
2009

A comparative review of the Katz ADL and the Barthel Index in assessing the activities of daily living of older people.
2007

A critical review of scales of activities of daily living.
1989

Klikk her for å se hele søketreffet i Epistemonikos og flere mulig relevante referanser

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

MeSH: Activities of daily living D000203
MeSH: eys and Questionnaires D011795

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 459 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/adl-funksjon-hva-finnes-av-forskning-om-sporreskjemaer-utviklet-for-a-kartlegge-adl-funksjon-activities-of-daily-living)