Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager - Er ergonomiske tiltak nyttige for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager ved dataskjermarbeid?

Søkedato: 11.05.16
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Overview of joint protection
Oppdatert per april 2016

Joint protection program for the upper limb
Oppdatert per april 2016

Joint protection program for the neck
Oppdatert per april 2016

BMJ Best Practice

Overview of occupational overuse syndromes
Oppdatert nov. 2015
Mulig noen av diagnosene er relevant hvis man går nærmere inn i detaljene.

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

American College of Occupational and Environmental Medicine har utgitt flere retningslinjer som kan være relevante. Fulltekst av disse er ikke fritt tilgjengelig, men sammendrag kan leses her:

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Forebygging:
Ergonomic design and training for preventing work-related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck in adults
2012

Interventions for the prevention and management of neck/upper extremity musculoskeletal conditions: a systematic review (Structured abstract)
2007
Fulltekst

The effect of three alternative keyboard designs on forearm pronation, wrist extension, and ulnar deviation: a meta-analysis (Structured abstract)
2006
Fulltekst

Workplace interventions to prevent musculoskeletal and visual symptoms and disorders among computer users: a systematic review
2006

Behandling:
Conservative interventions for treating work-related complaints of the arm, neck or shoulder in adults
2013

Ergonomic and physiotherapeutic interventions for treating work-related complaints of the arm, neck or shoulder in adults: a Cochrane systematic review (Structured abstract)
2007
Fulltekst

Ergonomic interventions for office workers with musculoskeletal disorders: a systematic review (Provisional abstract)
2010

Ergonomic positioning or equipment for treating carpal tunnel syndrome
2012

Exercise proves effective in a systematic review of work-related complaints of the arm, neck, or shoulder (Provisional abstract)
2007

The effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck pain: a systematic review
2010

Workplace interventions for neck pain in workers
2011

Hele trefflisten med flere mulig relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)

Epistemonikos

Forebygging:
Systematic review of the role of occupational health and safety interventions in the prevention of upper extremity musculoskeletal symptoms, signs, disorders, injuries, claims and lost time
2010

Behandling:
Effective interventions for cumulative trauma disorders of the upper extremity in computer users: practice models based on systematic review
2012

The effectiveness of a chair intervention in the workplace to reduce musculoskeletal symptoms. A systematic review
2012

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktive
(2015 – litteratursøk med sortering. Se nr. 10 og 11 i litteraturlisten)

MeSH: Occupational Diseases D009784
MeSH: Musculoskeletal Diseases D009140
MeSH: Human Engineering  D006804
MeSH: Occupational Medicine D009787
MeSH: Occupational Health Services D009786
MeSH: Computer Terminals D016288

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 369 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/arbeidsrelaterte-muskel-og-skjelettplager-er-ergonomiske-tiltak-nyttige-for-a-forebygge-arbeidsrelaterte-muskel-og-skjelettplager-ved-dataskjermarbeid)