Artrose - Hva er effekten av trening i varmtvannsbasseng for pasienter med artrose?

 

Søkedato: 21.08.15
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Nonpharmacologic therapy of osteoarthritis
Sist oppdatert april 2015

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling (IS-1592)  (PDF)
2009

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 : Osteoporos, artros, inflammatorisk ryggsjukdom och ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och reumatoid artrit : Stöd för styrning och ledning
(se side 32)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

National klinisk retningslinje og faglige visitationsretningslinje for knæartrose
2012

National Guideline Clearinghouse

Osteoarthritis : Care and management in adults (CG177)
2014

VA/DoD clinical practice guideline for the non-surgical management of hip and knee osteoarthritis
2014

American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee
2012

Ottawa Panel evidence-based clinical practice guidelines for the management of osteoarthritis in adults who are obese or overweight
2011

Epistemonikos

Effectiveness of aquatic exercise for treatment of knee osteoarthritis : Systematic review and meta-analysis
2015

OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis
2014

Physical Exercise and Weight Loss for Hip and Knee Osteoarthritis in Very Old Patients: A Systematic Review of the Literature
2014

EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis
2013

Physical exercise and reduction of pain in adults with lower limb osteoarthritis: a systematic review
2010

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis: a systematic review with meta‐analysis (Provisional abstract)
2014

Effectiveness of aquatic exercise for musculoskeletal conditions: a meta‐analysis (Provisional abstract)
2014

Systematic review and meta-analysis comparing land and aquatic exercise for people with hip or knee arthritis on function, mobility and other health outcomes
2011

Aquatic exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis
2007

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser
2015
(se vedlegg 2)

MeSH: Osteoarthritis D010003
MeSH: Hydrotherapy D006875

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 339 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/artrose-hva-er-effekten-av-trening-i-varmtvannsbasseng-for-pasienter-med-artrose)