Autisme - Hvilken effekt har ulike dietter på autisme?

Søkedato: 18.10 - 1.11.2019
Søket er utført av Irene W. Langengen
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Autism spectrum disorder in children and adolescents: Complementary and alternative therapies
Sist oppdatert september 2019.

Finnes et eget kapittel om glutenfri diett: Gluten-free casein-free diet
Sist oppdatert september 2019.

BMJ Best Practice

Ingenting om diett i kapittelet om autisme, men blir omtalt i pasientbrosjyren:
Autism spectrum disorder: information for parents - What treatments work?
Sist oppdatert februar 2019.

Nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Practice Parameter for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorder, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2014.
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

G-I-N

Assessment, diagnosis and interventions for autism spectrum disorders (SIGN CPG 145)
SIGN, sist oppdatert 2019.

Autism spectrum disorder in under 19s: support and management (CG170),
NICE, 2013.

Management of autism in children and young people: a good clinical practice guideline
KCE, 2014.

Se flere mulige relevante treff

Epistemonikos

The Relationship between Zinc Levels and Autism: A Systematic Review and Meta-analysis. 2016

Differences in food consumption and nutritional intake between children with autism spectrum disorders and typically developing children: A meta-analysis. 2019

What do Cochrane systematic reviews say about interventions for autism spectrum disorders? 2017

Nutritional and Dietary Interventions for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. 2017

Autism: Broad synthesis
2008

Se flere mulige relevante treff

Cochrane Library (Cochrane reviews)

 

Omega‐3 fatty acids supplementation for autism spectrum disorders (ASD) 2011

Combined vitamin B6-magnesium treatment in autism spectrum disorder 2005

Se flere mulige relevante treff (klikk på tallene i kolonnen til høyre for å se hele listen)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevante treff

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 302 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/autisme-hvilken-effekt-har-ulike-dietter-pa-autisme)