Autisme - Hvilken effekt har veiledning om relasjoner, nærhet og seksualitet for personer med autismespekterforstyrrelser?

 

Søkedato: 25.01.16
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Autism spectrum disorder in children and adolescents: Behavioral and educational interventions
Oppdatert pr. des. 2015

Viser til:
Asperger syndrome (a specific autism spectrum disorder): Management and prognosis in children and adolescents
Oppdatert pr. des. 2015
(Se avsnitt om Social skills)

BMJ Best Practice

Autism spectrum disorder > Treatment options
Sist oppdatert februar 2015
(Se Adolescents or adults > with problematic aggressive or sexualised behaviour)

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (Autismespekterforstyrrelser) i Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri
2011

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder
2014

Autism in under 19s: support and management
2013

Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition and management
2013

Autism in adults: diagnosis and management
2012

Assessment, diagnosis and clinical interventions for children and young people with autism spectrum disorders. A national clinical guideline
2007

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Management of autism in children and young people: a good clinical practice guideline (Structured abstract)
2014

Interventions based on the Theory of Mind cognitive model for autism spectrum disorder (ASD)
2014

A systematic review of psychosocial interventions for adults with autism spectrum disorders (Provisional abstract)
2013

Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD)
2012

Interventions for adolescents and young adults with autism spectrum disorders (Structured abstract)
2012

Social skills training for autistic spectrum disorders (Structured abstract)
2011

Social skills interventions for individuals with autism: evaluation for evidence-based practices within a best evidence synthesis framework (Provisional abstract)
2010

Epistemonikos

Ingen relevante treff
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenIngen relevante treff

MeSH: Autistic Disorder D001321
MeSH: Patient Education as Topic D010353
MeSH: Counseling D003376

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 340 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/autisme-hvilken-effekt-har-veiledning-om-relasjoner-naerhet-og-seksualitet-for-personer-med-autismespekterforstyrrelser)