Autismespekterforstyrrelser - Hva er effekten av tiltak for å forebygge vold og overgrep mot mennesker med autismespekterforstyrrelser?

Søkedato: 28.09.21
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDateIngen relevante treff

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism
Pågåede retningslinjearbeid 

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

G-I-N

Autism spectrum disorder in adults: diagnosis and management.
Oppdatert jun 2012
Se Chapter 1.4 Psychosocial interventions focused on life skills

Autism spectrum disorder in under 19s: support and management.
Oppdatert aug 2013
Se Chapter 1.4 Interventions for behaviour that challenges Anticipating and preventing behaviour that challenges

Management of autism in children and young people. A good clinical practice guideline.
Oppdatert 2014
Se Domain 3: Behaviour that challenges 

Challenging behaviour and learning disabilities: prevention and interventions for people with learning disabilities whose behaviour challenges
Oppdatert mai 2015

Cochrane Library (Cochrane reviews)

Ingen relevante treff

Epistemonikos

Toward a Gender-Sensitive Approach of Psychiatric Rehabilitation in Autism Spectrum Disorder (ASD): A Systematic Review of Women Needs in the Domains of Romantic Relationships and Reproductive Health.
2021

Parenting Programs That Address Physical Abuse in Childhood for Families of Children With Developmental Disabilities in Mainland China: Systematic Review and Meta-Regression
2020

Autism and Intellectual Disability: A Systematic Review of Sexuality and Relationship Education.
2019

Sexual Abuse and Offending in Autism Spectrum Disorders.
2013

FolkehelseinstituttetIngen relevante treff

MeSHAutism Specgtrum Disorder D000067877 
MeSH: Violence D014754

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/autismespekterforstyrrelser-hva-er-effekten-av-tiltak-for-a-forebygge-vold-og-overgrep-mot-mennesker-med-autismespekterforstyrrelser)