Bekkensmerter - Hvilken behandling er mest effektiv hos kvinner med kroniske bekkensmerter?

 

Søkedato: 27.06.2014
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of chronic pelvic pain in women
Sist oppdatert juli 2013

Treatment of primary dysmenorrhea in adult women
Sist oppdatert februar 2014

BMJ Best Practice

Chronic pelvic pain in women
Sist oppdatert september 2013

Assessment of dysmenorrhoea
Sist oppdatert juli 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Ingen relevante treff

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Enkelte referanser til Cochrane-oversikter som vil bli lagt til under Cochrane Library.

Ellers ingen relevante av nyere dato.

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Chronic pelvic pain
Oppdatert februar 2012

NICE Guidance

Ingen relevante treff

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Non-surgical interventions for the management of chronic pelvic pain
Cheong YC, Smotra G, Williams ACdC
Mars 2014

Systematic review of therapies for noncyclic chronic pelvic pain in women
Yunker A, Sathe NA, Reynolds WS, Likis FE, Andrews J
2012

Noncyclic chronic pelvic pain therapies for women: comparative effectiveness
Andrews J, Yunker A, Reynolds WS, Likis FE, Sathe NA, Jerome RN
2012

Exercise for dysmenorrhea
Brown J, Brown S
Februar 2010

Behavioural interventions for dysmenorrhoea
Proctor M, Murphy PA, Pattison HM, Suckling JA, Farquhar C
Juli 2007 (vurdert som oppdatert august 2009)

Interventions for treating chronic pelvic pain in women
Stones W, Cheong YC, Howard FM, Singh S
April 2005 (litt gammel)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 298 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/bekkensmerter-hvilken-behandling-er-mest-effektiv-hos-kvinner-med-kroniske-bekkensmerter)