Bipolar lidelse - Hva er effekten av antidepressiva på tilbakefall til depresjon og mani ved langtidsbehandling av bipolar lidelse?

Søkedato: 08.4. - 09.04.14
Søket er utført av Gyri Hval Straumann
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Bipolar disorder in adults: Treating major depression with antidepressants
Sist oppdatert oktober 2013

BMJ Best PracticeBipolar disorder in adults
Sist oppdatert desember 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar (PDF)
2012

Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar (HTML)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrerIngen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Guidelines International Network (G-I-N)

Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for HLA-B genotype and carbamazepine dosing. Clinical Pharmacogenetis Implementation Consortium. NGC:010007
2013

NICE Guidance

Bipolar disorder (update)
Sist oppdatert september 2014

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 


Cochrane:

Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder
2013

Tiagabine in the maintenance treatment of bipolar disorder
2011

Olanzapine in long-term treatment for bipolar disorder
2009

Centre for Reviews and Dissemination (other reviews)

Quetiapine for bipolar depression: a systematic review and meta-analysis (Provisional abstract)
2012

Second generation antipsychotics in the treatment of bipolar depression: a systematic review and meta-analysis (Structured abstract)
2012

Long-term antidepressant treatment in bipolar disorder: meta-analyses of benefits and risks (Structured abstract)
2008

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff 

 

 

 Slik søkte vi: Søkestrategi

 

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/bipolar-lidelse-hva-er-effekten-av-antidepressiva-pa-tilbakefall-til-depresjon-og-mani-ved-langtidsbehandling-av-bipolar-lidelse)