Blodfortynnende - Hvor lenge er det hensiktsmessig å behandle med blodfortynnende, f.eks. Fragmin, etter et kirurgisk inngrep?

 

Søkedato: 22.11.2018
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Folkehelseinstituttet

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Prevention of venous thromboembolic disease in adult nonorthopedic surgical patients (sist oppdatert august 2018)

Prevention of venous thromboembolism in adult orthopedic surgical patients (sist oppdatert november 2018)

Surgical management of severe extremity injury (sist oppdatert juni 2017)

Overview of preoperative evaluation and preparation for gynecologic surgery (sist oppdatert mai 2018)

BMJ Best Practice

VTE prophylaxis
(sist oppdatert juli 2018)

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse: v1.2 (2016)
[Lenken videre fra helsebibliotekets side tar deg videre til informasjon om brukervilkår for Magicapp. Du må godta disse for å komme til innholdet i retningslinjen.]

Ellers nevnes tromboseprofylakse i forbindelse med kirurgiske prosedyrer for eksempel i disse retningslinjene/ handlingsprogrammene:
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm (2017)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft (2016)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård: Stöd för styrning och ledning (2014)

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

NICE Guidance

Venous thromboembolism in over 16s: reducing the risk of hospital-acquired deep vein thrombosis or pulmonary embolism [NG89] (2018)

Hip fracture: management [CG124] (2017)

Caesarean section [CG132] (sist oppdatert 2017)

Venous thromboembolic diseases: diagnosis, management and thrombophilia testing [CG144] (sist oppdatert 2016)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Anticoagulants (extended duration) for prevention of venous thromboembolism following total hip or knee replacement or hip fracture repair (2016)

Prolonged thromboprophylaxis with Low Molecular Weight heparin for abdominal or pelvic surgery
(2009)

Epistemonikos

Utvalgte mulig relevante treff:
Extended versus conventional thromboprophylaxis after major abdominal and pelvic surgery: Systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials (2018)

Use of oral anticoagulants for the prevention of thromboembolic events in the post-operative period of hip arthroplasty: a systematic review (2018)

Venous Thromboembolism Prophylaxis in Major Orthopedic Surgery: Systematic Review Update (2017)

Folkehelseinstituttet

Thromboprophylactic treatment with rivaroxaban or dabigatran compared with enoxaparin or dalteparin in patients undergoing elective hip- or knee replacement surgery
(2011)

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 104 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/blodfortynnende-hvor-lenge-er-det-hensiktsmessig-a-behandle-med-blodfortynnende-f.eks.fragmin-etter-et-kirurgisk-inngrep)