Brukermedvirkning - Hva er effekten av brukermedvirkning i omsorgstjenesten?

 

Søkedato: 27.01.16
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

A patient-centered view of the clinician-patient relationship
2015

Approach to the patient
2014

BMJ Best Practice

Ingen relevante treff

Nasjonale retningslinjer og veiledere fra Helsedirektoratet

Hvordan oppnå god kvalitet på tjenestene i helse- og omsorgshelsetjenesten
2007

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
2004

Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester
2006

Fagprosedyrer.no

Ikke relevant kilde

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

 Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Person- and family-centred care
2015

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Organisational interventions for promoting person-centred care for people with dementia (Protocol)
2015

Interventions for improving the adoption of shared decision making by healthcare professionals
2014

Effects of person-centered care approaches to dementia care on staff: a systematic review (Structured abstract)
2014

Resident outcomes of person-centered care in long-term care: a narrative review of interventional research (Provisional abstract)
2014

Effects of person-centered care on residents and staff in aged-care facilities: a systematic review (Provisional abstract)
2013

Evaluating the effectiveness and cost effectiveness of Dementia Care Mapping (DCM) to enable person-centred care for people with dementia and their carers: a UK cluster randomised controlled trial in care homes (DCM EPIC trial) (Project record)
2013

Interventions for providers to promote a patient-centred approach in clinical consultations
2012

Patients' perceptions of sharing in decisions: a systematic review of interventions to enhance shared decision making in routine clinical practice (Provisional abstract)
2012

Interventions for improving older patients' involvement in primary care episodes
2007

Factors associated with constructive staff‐family relationships in the care of older adults in the institutional setting (Structured abstract)
2006

Methods of consumer involvement in developing healthcare policy and research, clinical practice guidelines and patient information material
2006

Epistemonikos

A qualitative metasynthesis: family involvement in decision making for people with dementia in residential aged care.
2014

Family involvement in decision making for people with dementia in residential aged care: a systematic review of quantitative literature.
2014

Patient-centred communication is associated with positive therapeutic alliance: a systematic review.
2012

The patient-centred medical home: a systematic review
2012

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Mestringstiltak med brukermedvirkning for personer som har langvarige helseutfordringer
Notat
2015

MeSH: Consumer Participation D003256
MeSH: Patient Participation D010358
MeSH: Patient-Centered Care D018802
MeSH: Residential Facilities D012112
MeSH: Assisted living facilities D040561
MeSH: Nursing Homes D009735
MeSH: Homes for the aged D006707

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 347 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.

 

(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/brukermedvirkning-hva-er-effekten-av-brukermedvirkning-i-omsorgstjenesten)