Kronisk utmattelsessyndrom - Hva er effekten av saltvannsinfusjon for personer med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)?

Søkedato: 04.-05.06.19
Søket er utført av Tonje Lehne Refsdal

Folkehelseinstituttet

Ingen av referansene vi identifiserte belyser den spesifikke problemstillingen, men kan gi et bilde av hva som er dagens anbefalte behandlingsalternativer. For å finne svar på spørsmålet kan det være aktuelt å søke etter enkeltstudier i kilder som for eksempel PubMed. Du kan lære mer om ulike kilder på kunnskapsbasertpraksis.no. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome
Sist oppdatert 2018

BMJ Best Practice

Chronic fatigue syndrome/Myalgic encephalomyelitis
Sist oppdatert september 2018

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg
2015 (PDF)

Fagprosedyrer.no

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Institute for Health and Care Excellence (UK)

Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy): diagnosis and management (CG53)
2007

Cochrane Library

Ingen relevante treff

Epistemonikos

Ingen relevante treff

Folkehelseinstituttet

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME
2011

MeSH: Fatigue Syndrome, Chronic  D015673
MeSH: Saline Solution, Hypertonic D012462

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 330 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/cfs-me-hva-er-effekten-av-saltvannsinfusjon-for-personer-med-cfs-me)