CFS/ME - Hva er effekten av saltvannsinfusjon for personer med CFS/ME?

 

Søkedato: 15.06.16
Søket er utført av Ingvild Kirkehei
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Søket i våre utvalgte kilder har gitt få treff som belyser problemstillingen. For å finne svar på spørsmålet kan det være aktuelt å søke etter enkeltstudier i kilder som for eksempel PubMed. Du kan lære mer om ulike kilder på kunnskapsbasertpraksis.no. For alle som har et fagbibliotek tilknyttet arbeidsplassen sin, vil vi anbefale å ta kontakt med biblioteket for å få søkehjelp der.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of systemic exertion intolerance disease (chronic fatigue syndrome)
Oppdatert april 2006
Nevner en studie som sammenlignet Rituximab med saltvann. 

BMJ Best Practice

Chronic fatigue syndrome. Selected treatments.
Saltvann nevnes i noen studier, men svarer trolig ikke på spørsmål om effekt. 

MeSH: Fatigue Syndrome, Chronic  D015673
MeSH: Saline Solution, Hypertonic D012462

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 330 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/cfs-me-hva-er-effekten-av-saltvannsinfusjon-for-personer-med-cfs-me)