CFS/ME - Hvilke ikke-medikamentelle smertebehandlinger finnes for voksne og barn/unge med CFS/ME, som gir bedret funksjon i hverdagen, redusert fatigue og bedret livskvalitet?

 

Søkedato: 10.02.2015
Søket er utført av Regina Küfner Lein
Bibliotek for medisinske og odontologiske fag,
Universitetsbiblioteket i Bergen

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Treatment of chronic fatigue syndrome
Last updated: Dec 17, 2014
Se avsnitt om Cognitive behavioral therapy
BMJ Best Practice

Chronic fatigue syndrome , Treatment
Sist oppdatert 26 mai 2011

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg
Utgitt 2014

Kunnskapssenteret Fagprosedyrer

Ingen treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Generell veileder i pediatri
(se Nevrologi -> Kronisk utmattelsessyndrom)
Norsk barnelegeforening
2012

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

 

Ingen relevante retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante retningslinjer

National Guideline Clearinghouse

Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis. A primer for clinical practitioners.
2012
NGC:009288

NICE Guidance

Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)
(CG53)
2007

Chronic fatigue syndrome myalgic encephalomyelitis
NICE pathway

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Mulig relevante treff:

 Exercise therapy for chronic fatigue syndrome
Feb. 2015

Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome in adults
Juli 2008

Exercise for treating fibromyalgia syndrome
Okt. 2007

Cognitive behavioural therapies for fibromyalgia
Sept. 2013

Efficacy and safety of meditative movement therapies in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
(Provisional abstract)
2013

Systematic review of mental health interventions for patients with common somatic symptoms: can research evidence from secondary care be extrapolated to primary care?
(Structured abstract)
2002

Mindfulness-based therapies in the treatment of somatization disorders: a systematic review and meta-analysis (Structured abstract)
(Structured abstract)
2013

Se hele søket

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ myalgisk encefalopati (CFS/ME)
2008

 

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 358 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/cfs-me-hvilke-ikke-medikamentelle-smertebehandlinger-finnes-for-voksne-og-barn-unge-med-cfs-me-som-gir-bedret-funksjon-i-hverdagen-redusert-fatigue-og-bedret-livskvalitet)