Cystitt - Hva er effekten på forekomst av komplikasjoner av å ikke behandle cystitt med antibiotika?

 

Søkedato: 10.09.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Søket i våre utvalgte kilder har gitt få treff som ser ut til å belyse prognosen/effekten av å la være å behandle cystitt med antibiotika. Noen av treffene kan allikevel være relevante. For ytterligere informasjon kan det være aktuelt å se nærmere på referanselistene fra søketreff som vurderes som relevant, samt eventuelt bruke noen av søkeordene fra søkestrategien i en annen database, for eksempel PubMed eller Cochrane Central Register of Controlled Trials.

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women
Sist oppdatert august 2014

Acute complicated cystitis and pyelonephritis
Sist oppdatert mai 2014

Acute uncomplicated cystitis, pyelonephritis, and asymptomatic bacteriuria in men
Sist oppdatert mai 2014

BMJ Best Practice

Acute cystitis
Sist oppdatert februar 2014

Acute pyelonephritis
Sist oppdatert mai 2014

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
2013

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Ingen relevante treff

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in women: a 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases
Infectious Diseases Society of America 2010

Treatment of urinary tract infections in nonpregnant women (fulltekst ikke tilgjengelig)
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 2008/2012

Urinary tract infection
University of Michigan Health System 2011

NICE Guidance

Lower urinary tract symptoms (CG97)
2010 (populasjon: menn)

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA

Antimicrobial agents for treating uncomplicated urinary tract infection in women
2010

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Ingen relevante treff

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 305 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/cystitt-hva-er-effekten-pa-forekomst-av-komplikasjoner-av-a-ikke-behandle-cystitt-med-antibiotika)