Depresjon - Hvilke tiltak er effektive for å forebygge skolefravær eller -frafall hos ungdom med nedsatt stemningsleie eller depressive symptomer?

 

Søkedato: 6.10.2014
Søket er utført av Hilde Strømme
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDateOverview of treatment for pediatric depression
Sist oppdatert september 2014

BMJ Best Practice

Depression in children
Sist oppdatert september 2013

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene
2007 (PDF)

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Ingen relevante treff
Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
2010

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

Clinical practice guidelines: depression in adolescents and young adults. Melbourne (Australia)
Sist oppdatert februar 2011

Anxiety and depression in children and youth -- diagnosis and treatment. Victoria (BC): (Canada)
Sist oppdatert januar 2010

NICE Guidance

Depression in children and young people: Identification and management in primary, community and secondary care
Sist oppdatert 2005. Er under oppdatering, ny versjon forventes 2015

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA)

 

Systematic review of school-based prevention and early intervention programs for depression (Structured abstract)
2009

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
2010

.

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 303 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/depresjon-hvilke-tiltak-er-effektive-for-a-forebygge-skolefravaer-eller-frafall-hos-ungdom-med-nedsatt-stemningsleie-eller-depressive-symptomer)