Diabetes - Har undervisning/trening i gruppe bedre effekt enn lignende individuelle tiltak for pasienter med diabetes type II?

 

Søkedato: 29.08.2014
Søket er utført av Elisabet Hafstad
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

Kilder søkt

Mulige relevante søkeresultater

UpToDate

Effects of exercise in diabetes mellitus in adults
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

Treatment of type 2 diabetes mellitus in the older patient
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

Management of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

Prevention of type 2 diabetes mellitus
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

BMJ Best Practice

Type 2 diabetes in children: Treatment options
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

Type 2 diabetes in adults: Treatment options
Oppdatert 2014 (gruppebaserte tiltak ikke nevnt)

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet

Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling
2009

Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer

Ingen relevante treff

Andre norske retningslinjer og veiledere

Retninglinjer for diabetes, pre-diabetes og kardiovaskulær sykdom
European Society of Cardiology/Norsk Cardiologisk Selskap
2013

Nationella riktlinjer fra Socialstyrelsen (SE)

Nationella riktlinjer för diabetesvård
2015

Nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen (DK)

Ingen relevante treff

National Guideline Clearinghouse

VA/DoD clinical practice guideline for the management of diabetes mellitus
Department of Veteran Affairs, Department of Defense 2010

NICE Guidance

Preventing type 2 diabetes: risk identification and interventions for individuals at high risk (PH38)
2012

Preventing type 2 diabetes: population and community-level interventions (PH 35)
2011

Type 2 diabetes: The management of type 2 diabetes (CG87)
2009

Cochrane Library (CDSR, DARE, HTA

Group based diabetes self‐management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A systematic review with meta‐analysis
2012

Individual patient education for people with type 2 diabetes mellitus
2009 (delvis gruppetrening i kontrollgruppen)

Structured group‐based education for type 2 diabetes in primary care
(Provisional abstract)
2007

Group based training for self-management strategies in people with type 2 diabetes mellitus
2005

Se flere mulig relevante treff
(klikk på tallene i «View all lines»-kolonnen til høyre i bildet for å se resultater fra de enkelte søkene)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestenEffekt av gruppeundervisning i pasient- og pårørendeopplæring
2011

Slik søkte vi: Søkestrategi (PDF, 313 KB)

Søkeresultatet ovenfor er representativt for det som var å finne i databasene på søketidspunktet. Nyere informasjon kan ha kommet til senere.
(/soketjenesten/finn-besvarte-sporsmal/diabetes-har-undervisning-trening-i-gruppe-bedre-effekt-enn-lignende-individuelle-tiltak-for-pasienter-med-diabetes-type-ii)